logotyp ptech

Szkoły P-TECH w Tajlandii

P-TECH to globalny model edukacyjny, który oferuje uczniom na całym świecie możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji, które przełożą się bezpośrednio na nowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Dowiedz się więcej o programie, szkołach P-TECH i naszych uczniach.

strzałka i kwadrat
strzałka wskazująca dno
4
Partnerów branżowych
4
Szkół P-TECH
wizerunek studenta
4
College Partners (USA)
5
Ścieżki
wizerunek studenta
wizerunek studenta
Ikona "Close

Ścieżki:
Partnerzy szkół średnich o profilu technicznym:
Partnerzy przemysłowi: