Twój program do nauki

Zajęcia edukacyjne

Zadania edukacyjne są bardziej jednorazowe. Mogą one być wykorzystane jako uzupełnienie lekcji lub jako część lekcji, jeśli w klasie stosuje się metodę mieszaną (blended learning).