logotyp ptech

Począwszy od tej jesieni Teksas stanie się najnowszym punktem zapalnym dla rozwoju szybko rozwijającego się krajowego programu wczesnoszkolnego szkolnictwa wyższego, znanego jako P-TECH.