ptech ਲੋਗੋ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਟੈਕਸਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਾਟ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕੌਮੀ ਛੇਤੀ ਕਾਲਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ P-ਤਕਨੀਕੀ.