IBM 8-bar logo Verktøykasse for karriereberedskap for lærere

La oss forberede oss på intervjuer stikksag

3 studenter
30 min.

I denne aktiviteten skal studentene samarbeide i grupper på tre for å utforske et profesjonelt scenario. De vil øve på å forberede seg til et intervju og ha tre ressurser å jobbe med: en stillingsbeskrivelse, en bedriftsbeskrivelse og en liste over vanlige intervjuspørsmål.

Aktiviteten er designet som et stikksag, som er interaktivt og holder studentene ansvarlige for å bidra til arbeidet likt. På slutten av aktiviteten vil klassen jobbe sammen for å utvikle en sjekkliste for intervjuforberedelse.

Instruksjoner for aktivitet

Forsterk med flere ressurser

Hvis du vil grave dypere i undervisningsintervjuferdigheter og gi studentene mer praksis, sjekk ut Open P-TECH 's selvstyrte studentkurs.

*Merk: Du må registrere deg for Open P-TECH for å få tilgang til dette innholdet.