ptech logo

Fra høsten vil Texas bli det siste hot spot for vekst av den raskt voksende nasjonale tidlig college high school program kjent som P-TECH.