Reflecties van een
P-TECH Polen Schooldirecteur

Polen schooldirecteur thumbnail

Hoe zou u de ervaring voor studenten om deel te nemen aan het NOSPR AI-project omschrijven?

De deelname van studenten aan het NOSPR AI project is een grote eer, vanwege de samenwerking met bedrijven met een internationaal bereik en het feit dat ze deelnemen aan een evenement van de 21e eeuw. Het trainen van de kunstmatige intelligentie, oftewel NOSPR AI-oplossingen, creëerde de mogelijkheid om te leren over de technologie van de toekomst en gaf aan welke gebieden van het beroepsonderwijs de komende jaren nodig zullen zijn in het werk van een IT-specialist.

Is kunstmatige intelligentietechnologie een interessant studiegebied voor studenten?

Kunstmatige intelligentie is een toekomstgerichte tak van de computerwetenschap die studenten erg interesseert vanwege zijn uniciteit. Kunstmatige intelligentie werd door studenten vooral geassocieerd met bijvoorbeeld smartphoneapplicaties. Dankzij het NOSPR AI-project en het beroepsonderwijs leerden de studenten de toepassing ervan in de praktijk kennen. Dit interessegebied gaat verder dan de mogelijkheden van het schoolonderwijs, vandaar dat het zoveel interesse opwekt.

Hoe zou u het eerste, proefjaar van het P-TECH programma in ZSTiO nr. 2 omschrijven?

P-TECH biedt jongeren ondersteuning bij de ontwikkeling van hun wetenschappelijke, technische en professionele vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw en in het voortgezet onderwijs. Het programma is een voorbeeld van het optimaal benutten van een multilateraal partnerschap waarin studenten zich kunnen ontwikkelen, ook in de werkomgeving.
Tijdens de uitvoering van het programma werd het potentieel van de studenten versterkt door hen een idee van voortdurende verbetering bij te brengen, gebaseerd op ambitie en hoge verwachtingen, zodat de studenten het gevoel hebben dat ze "op een goede weg zijn om carrière te maken" vanaf het begin van het P-TECH programma. Mentorschap bleek daarbij een onmisbare ondersteuning te zijn - zorg voor een IBM-medewerker overstudenten, maar ook de mogelijkheid om hun docent te observeren in zijn bedrijfsomgeving (job shadowing). De voordelen van de samenwerking met IBM zijn onder meer: verhoging van het niveau van de praktische beroepsopleiding, het vormgeven van sleutelcompetenties, toegang tot de nieuwste technologieën, het populariseren van de beroepen die nodig zijn voor de lokale en regionale arbeidsmarkt, uitwisseling van ervaringen, het verbeteren van vakdocenten, het medeorganiseren van ondernemingen die studenten motiveren om professionele competenties te ontwikkelen, ondersteuning tijdens crisissituaties, bijv. tijdens een pandemie. Het programma wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aannames van IBM-medewerkers, die zich tijdens de uitvoering enorm hebben ingespannen om studenten, docenten en het managementteam van ZSTiO No. 2 te ondersteunen.

- Aldona SkubiszewskaSchool directeur, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr. 2