open p-tech exec interview
Blog/

Elke student voorbereiden op de banen van de toekomst: V&A met een Open P-TECH exec

Artikel door Natasha Wahid- 24 februari 2021

Voor opvoeders

Joel Mangan, een van de leiders achter IBM's gratis digitale leerplatform, Open P-TECH, bespreekt de door technologie aangedreven banen van de toekomst, het belang van rechtvaardig onderwijs, en waarom hij gelooft dat Open P-TECH een cruciale oplossing is om de huidige hiaten in de voorbereiding op de werkplek aan te pakken.

Vragen en antwoorden met een van de leiders achter IBM's gratis digitale leerplatform

Zoals met de meeste gesprekken dezer dagen, maak ik via video contact met Joel Mangan, uitvoerend directeur van IBM's P-TECH. We zijn allebei casual: ik met mijn bril en een oud University of Michigan sweatshirt, Joel in een wit t-shirt en grijze muts.

 

Maar terwijl onze kleding en houding ontspannen zijn, staat er veel op het spel. We hebben het over de toekomst van het onderwijs. En het is vanaf het begin duidelijk dat die toekomst iets is wat Joel zeer serieus neemt.

 

Joel is een van de leiders achter Open P-TECHhet gratis digitale leerplatform van IBM, gericht op technologie en beroepsvaardigheden. Samen met een kerngroep van IBM'ers is hij vastbesloten om leren en voorbereiding op een baan toegankelijk te maken voor elke jongere. En als het op die missie aankomt, is Joel allesbehalve gemakzuchtig.

Natasha Wahid: Dus, hoe ben je hier gekomen? Om een van de leiders achter Open P-TECH te worden, bedoel ik?

 

Joel Mangan: Voor het grootste deel van mijn carrière, was ik een consultant. Ik was gericht op het helpen van bedrijven bij de transformatie van hun bedrijf, zodat ze konden groeien en nieuwe markten konden verkennen. Ik kwam terecht in Corporate Social Responsibility (CSR) bij IBM omdat ik de convergentie zag tussen wat we deden om bedrijven te helpen transformeren en wat we moesten doen om onze gemeenschappen te helpen transformeren.

 

Bij IBM begrijpen we dat ons toekomstige succes is gekoppeld aan ons vermogen om onze jongeren en gemeenschappen echt voor te bereiden op een economie die wordt aangedreven door technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering.

 

We zijn Open P-TECH begonnen als een manier om jongeren over de hele wereld toegang te geven tot de technologieën en vaardigheden die het werk veranderen. De technologieën die ongelooflijk belangrijk zullen zijn in hun toekomst. We wilden hen in contact brengen met mensen in het veld die met deze technologieën werken, en hen inspireren om een carrière te overwegen waar ze misschien nog nooit van hebben gehoord. We wilden hen de kans geven om deze technologieën te leren en certificeringen te behalen die van belang zijn wanneer ze de arbeidsmarkt betreden.

 

Dus, we bouwden Open P-TECH.

 

N: U had het over loopbanen waar jongeren misschien nog nooit van hebben gehoord, die misschien nog niet eens bestaan. Kunt u uitleggen welke leemte Open P-TECH vult als het gaat om het voorbereiden van jongeren op "banen van de toekomst"?

 

Joel: Over tien jaar zal een enorm percentage van de banenmarkt bestaan uit banen die vandaag de dag nog niet bestaan. Dat betekent dat kinderen die nu op de middelbare school zitten, over een paar jaar banen zullen hebben die nu pas geboren worden, of die nu nog helemaal niet bestaan.

 

Hoe kun je in een school- of universitaire omgeving mensen echt voorbereiden om deze toekomst te begrijpen? Onderwijsinstellingen hebben vaak moeite om bij te blijven, om bovenop de technologieën te blijven zitten die tot deze nieuwe banen gaan leiden. Terwijl wij in de technologie zitten. Wij kunnen helpen de kloof te overbruggen omdat wij de industrie zijn, wij hebben de vinger aan de pols.

Portret van de auteur: Joel Mangan
Wij willen jongeren helpen te begrijpen wat er allemaal voor hen ligt. Wij willen hen in een vroeg stadium vertrouwd maken met opkomende gebieden en hen helpen de vaardigheden op te doen die op deze gebieden vereist zijn.
Joel Mangan Uitvoerend directeur, IBM's P-TECH

Dit is het grote probleem dat we proberen op te lossen: Jongeren laten zien waar werk beweegt, welke krachten deze beweging aanjagen, en hoe ze er deel van kunnen uitmaken.

 

Stel, je bent een jongere die overweegt om bijvoorbeeld een carrière in de reclame te beginnen. Je weet misschien niet hoe groot de rol is die kunstmatige intelligentie en data-analyse tegenwoordig spelen in de reclame. Je realiseert je misschien niet dat er binnen deze bekende sectoren heel veel mogelijkheden zijn voor meer technische mensen. Maar die zijn er wel, en dat zullen er de komende jaren alleen maar meer worden.

 

Met Open P-TECH willen we jongeren helpen te begrijpen wat er allemaal op hun pad komt. Wij willen hen in een vroeg stadium vertrouwd maken met opkomende vakgebieden en hen helpen de nodige vaardigheden op te doen - de vaardigheden die op deze gebieden vereist zijn.

 

N: We hebben het over technologie gehad, maar Open P-TECH is ook echt gericht op beroepsvaardigheden. Wat zijn die vaardigheden en waarom zijn ze een belangrijk aandachtspunt?

 

Joel: Naarmate het werk sneller verandert, worden wat we vroeger "zachte" vaardigheden noemden steeds belangrijker. Wanneer je werkt met nieuwe instrumenten en scenario's, snel veranderende technologie, meer experimenteren, meer virtuele en meer wereldwijde samenwerking, moet je een aantal zeer specifieke professionele vaardigheden opbouwen. Wat wij willen doen is jongeren al in een vroeg stadium vertrouwd maken met het soort vaardigheden dat hen kan helpen een baan in deze economie te vinden.

 

Er zijn 10 belangrijke beroepsvaardigheden die door het World Economic Forum zijn vastgesteld en die overeenkomen met de cursus Beroepsvaardigheden en de badge die we aanbieden op Open P-TECH. Deze vaardigheden gaan over het oplossen van problemen, werken met anderen, technologie en persoonlijke ontwikkeling.

Lijst van top 10 vaardigheden van 2025

De top 10 vaardigheden van 2025 van het World Economic Forum.

 

Het is belangrijk dat jongeren in staat zijn om opkomende technologieën te begrijpen en zich deze vaardigheden eigen te maken. Een van de dingen die studenten echt meekrijgen [na hun bezoek aan Open P-TECH] is het begrip van wat deze professionele vaardigheden inhouden en wat het betekent om in een professionele omgeving te verschijnen.

 

N: Wat is er zo speciaal aan Open P-TECH? Waarom zouden studenten en docenten dit platform moeten gebruiken, tussen alle digitale leerplatforms die er zijn?

 

Joel: We willen jongeren op een eenvoudige en toegankelijke manier inzicht geven in de technologieën die hun wereld vormgeven. In het platform kun je gebieden verkennen als cyberbeveiliging, datawetenschap, blockchain. Het leren is gericht op kerntechnologieën die onze economie op dit moment aansturen. Dat is het eerste.

 

Het is ook een van de weinige platforms waar de inhoud is ontworpen voor jonge mensen, voor een leesniveau van 10 jaar. Het is zo gebouwd dat ze zich kunnen bezighouden met technische inhoud en die kunnen begrijpen zonder dat ze daarvoor enige technische voorkennis nodig hebben.

 

En het is carrière georiënteerd. Jongeren denken na over hun loopbaan. Als je als jongere precies weet wat je wilt gaan doen, kun je Open P-TECH gebruiken om meer te leren over de onderwerpen die je interesseren.

 

Maar als je dat niet weet, wat voor de meeste jongeren het geval is, biedt Open P-TECH echt een ruimte voor verkenning. Je kunt je een beeld vormen van het beroepsleven van mensen die deze beroepen uitoefenen en je daar een echt gevoel bij vormen voordat je diep graaft om uit te zoeken wat je wilt gaan doen.

 

Jongeren kunnen bijvoorbeeld virtuele sessies bijwonen met professionals die op deze gebieden werkzaam zijn en hun rechtstreeks vragen stellen. Het is als loopbaanbegeleiding. Ze kunnen ook één op één in contact komen met een beroepsbeoefenaar via de mentorinitiatieven die we op Open P-TECH beschikbaar hebben.

 

N: Wat betekent het dat het platform "open" is?

 

Joel: We noemden het "open" om drie redenen. De eerste reden is dat het gratis te gebruiken is voor iedereen.

 

Het tweede is dat het kwaliteitsinhoud van elke leverancier samenbrengt. We hebben inhoud van IBM, ja, maar we hebben ook inhoud van de National Academy Foundation, van Adobe, en andere toonaangevende bedrijven en onderwijsaanbieders. We zijn op zoek naar de beste inhoud, inhoud die jongeren echt inspireert en die ze kunnen gebruiken.

 

De derde reden is dat andere onderwijsprogramma's Open P-TECH kunnen gebruiken om hun eigen programma's aan te vullen. We weten dat het extreem duur is om digitale platforms aan te bieden die leren op grote schaal kunnen ondersteunen. En we weten dat er zoveel organisaties zijn, non-profits, NGO's, die echt gepassioneerd zijn over het ondersteunen van jonge mensen, maar die het zich gewoon niet kunnen veroorloven om hun eigen platformen te bouwen. Ze kunnen Open P-TECH gebruiken om hun leerlingen over de hele wereld te bereiken; ze kunnen er hun eigen specifieke inhoud aan toevoegen terwijl ze profiteren van de inhoud die al op het platform staat.

 

N: Wat zijn volgens u de kosten als een platform als Open P-TECH niet in handen komt van jongeren en leraren?

 

Joel: Het komt neer op gelijkheid. Er zijn jonge mensen die het hoe dan ook goed zullen hebben. Zij hebben ouders die in opkomende sectoren werken, die op de hoogte zijn van de komende veranderingen en hen kunnen adviseren. Ze gaan naar uitstekende particuliere middelbare scholen en bekende universiteiten waar ze toegang hebben tot dit soort onderwijs.

Portret van de auteur: Joel Mangan
Het grootste risico is dat de ongelijkheid blijft bestaan. Dat we een economie blijven laten groeien die niet inclusief is, die mensen buitensluit.
Joel Mangan

De uitdaging die we op dit moment hebben is dat we mensen achterlaten. Mensen die leven in gemeenschappen met te weinig middelen, die niet in dezelfde mate worden blootgesteld aan deze transformatie van de werkplek, die niet dezelfde begeleiding krijgen over waar ze hun groei op kunnen richten of hoe ze deze echt belangrijke vaardigheden kunnen verwerven, die geen toegang hebben tot netwerken om hen kansen te bieden.

 

Vanuit mijn perspectief is dit het grootste risico: dat van toenemende ongelijkheid. Dat we blijven groeien met een onevenwichtige economie die niet inclusief is, die mensen achterlaat.

 

Dat gaat terug naar waarom het platform open is. We willen dit echt beschikbaar maken voor zoveel mogelijk jonge mensen, en we richten ons op het bereiken van middelbare scholen en studenten die historisch gezien te weinig middelen hebben gekregen. Dat is de kern van onze missie.

 

N: Wat ziet u als de toekomst van Open P-TECH? Wat hoopt u voor het platform?

 

Joel: Een van de dingen die me erg hebben verheugd is het aantal jongeren die cursussen hebben gevolgd en badges hebben gekregen uit de hele wereld, in de V.S. en in Engeland, Brazilië, India, Turkije, Pakistan, Mexico.

 

Want voor mij betekent dat dat er jonge mensen over de hele wereld zijn die echt begrijpen wat bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie is en welke rol die nu al in hun leven speelt. Ze zijn blootgesteld aan discussies over ethiek en AI. Dit zijn de mensen die in de toekomst (hopelijk) op dit gebied zullen gaan werken. En dankzij Open P-TECH zijn ze al in staat geweest om aan deze reis te beginnen, geïnformeerd en verbonden met een groeiend netwerk.

 

Mijn hoop is dat we deze jongeren blijven bereiken, waar ze zich ook bevinden, en dat we blijven groeien. Ik hoop ook dat andere bedrijven zich bij ons aansluiten en met ons samenwerken om dit mogelijk te maken. Op dit moment ben ik erg blij om te zien dat we jongeren overal ter wereld bereiken, ook in de VS.

 

Geïnteresseerd in Open P-TECH? Meld u gratis aan voor het platform en begin vandaag nog met leren.

 

Wilt u Open P-TECH naar uw school of organisatie brengen? Meer informatie vindt u hier.