ptech ಲೋಗೋ

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿ-ಟೆಕ್ ಶಾಲೆಗಳು

P-ಟೆಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವಕಾಶ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ. ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ.

ಬಾಣದ ಮತ್ತು ಚದರ
ಬಾಣದ ತೋರಿಸುವ ಕೆಳಗೆ
12
ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು
1
ಶಾಲೆಯ ಪಾಲುದಾರರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ
5
ಕಾಲೇಜು ಪಾಲುದಾರರು
3
ಮಾರ್ಗಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ

ಶಾಲೆಗಳು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗಗಳ

ಐಕಾನ್ ಮುಚ್ಚು

ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಕಾಲೇಜು ಪಾಲುದಾರರು:
ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು: