ಐಬಿಎಂ 8-ಬಾರ್ ಲೋಗೋ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್

ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
30 ನಿಮಿಷಗಳು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವವಿವರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿಸುವ

ಸಂದರ್ಶನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Open P-TECH 'ಸ್ವಯಂ ವೇಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು.

*ಸೂಚನೆ: ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ Open P-TECH ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು.