logo ng ptech

P-TECH Paaralan sa Taylandiya

Ang P-TECH ay isang pandaigdigang modelo ng edukasyon na nag-aalok sa mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng mundo ng pagkakataong magkaroon ng mga kasanayan at kahusayan na direktang magsasalin sa mapagkumpitensyang karera. Alamin pa ang tungkol sa ating mga paaralan at estudyante sa ibaba.

arrow at parisukat
arrow pagturo sa ibaba
4
Industriya Kasosyo
4
Mga Kasosyo sa Paaralan
imahe ng mag-aaral
4
Mga Kasosyo sa Kolehiyo
5
Mga Landas
imahe ng mag-aaral
imahe ng mag-aaral
icon ng magsara

Mga Landas:
Mga kasosyo sa kolehiyo:
Industriya kasosyo: