logo ng ptech

P-TECH Paaralan sa France

Ang P-TECH ay isang pandaigdigang modelo ng edukasyon na nag-aalok sa mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng mundo ng pagkakataong magkaroon ng mga kasanayan at kahusayan na direktang magsasalin sa mapagkumpitensyang karera. Alamin pa ang tungkol sa ating mga paaralan at estudyante sa ibaba.

arrow at parisukat
arrow pagturo sa ibaba
8
Industriya Kasosyo
5
Mga Kasosyo sa Paaralan
imahe ng mag-aaral
5
Mga Kasosyo sa Kolehiyo
1
Mga Landas
imahe ng mag-aaral
imahe ng mag-aaral

#openptech #france

Tingnan ang aming social media feed sa ibaba para sa mga highlight mula sa mga mag-aaral at tagapagturo na gumawa ng P-TECH espesyal!

icon ng magsara

Mga Landas:
Mga kasosyo sa kolehiyo:
Industriya kasosyo: