IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Tayo ay maghanda para sa mga interbyu lagari

3 mga estudyante
30 minuto

Sa aktibidad na ito, magtutulungan ang mga estudyante sa mga grupo na may tatlo hanggang tatlo para galugarin ang isang propesyonal na sitwasyon. Magsasanay sila sa paghahanda para sa interbyu at magkakaroon ng tatlong mapagkukunan upang makipagtulungan sa: isang detalye ng trabaho, paglalarawan ng kumpanya, at listahan ng mga karaniwang tanong sa pag-iinterbyu.

Ang aktibidad ay dinisenyo bilang isang lagari, na kung saan ay interactive at hold mag-aaral pananagutan para sa pag-ambag sa trabaho pantay. Sa katapusan ng aktibidad, magtutulungan ang klase para magkaroon ng checklist para sa paghahanda ng interbyu.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.