logo ng ptech

Simula sa pagkahulog na ito, Texas ay magiging ang pinakabagong mainit na lugar para sa paglago ng mabilis-na-pagpapalawak ng pambansang programa sa kolehiyo na kilala bilang P-TECH.