Teollisuus Koalitio

P-TECH Industry Coalition on yritysten liittoutuma eri puolilla Yhdysvaltoja, joka on sitoutunut luomaan osallistavamman talouden tarjoamalla alipalvelluille nuorille koulutusmahdollisuuksia, työpaikkakoulutusta ja uusia uramahdollisuuksia.

nuoli ja neliö

Tavoitteemme

Seuraavien 10 vuoden aikana P-TECH Industry Coalition pyrkii tekemään yhteistyötä osavaltioiden ja kuntien hallitusten kanssa P-TECH-koulujen määrän lisäämiseksi Yhdysvalloissa.

teollisuuden kumppani

P-TECH Industry Coalition -jäsenyys

Julkisen ja yksityisen sektorin P-TECH-kumppanuuden tarkoituksena oli vahvistaa koulutusta ja mahdollisuuksia saada työtä.

 • Viimeisten yhdeksän vuoden aikana P-TECH-ohjelma on toiminut tehokkaana mallina siitä, miten yritykset voivat edistää paikallisyhteisöjensä kehitystä edistämällä koulutusta ja taitoja, parantamalla lahjakkuuspoolien monimuotoisuutta ja tarjoamalla elintärkeitä työkokemuksia seuraavan sukupolven työntekijöille.
  • P-TECH on 11 Yhdysvaltain valtiot yli 300 yritystä osallistuu eri puolilla maata.
  • Avain tähän malliin on alan kumppani, joka tarjoaa opiskelijoille pääsyn arvokkaisiin työkokemuksiin, mentorointiin ja ammatilliseen kehitykseen.
 • P-TECH Industry Coalition investoi lahjakkuuteen ja talouskasvuun yhteisöissä, joissa he työskentelevät tekemällä yhteistyötä paikallisten P-TECH-koulujen kanssa, tarjoamalla työpaikan oppimista, edistämällä opiskelijoiden taitoja ja hyödyntämällä P-TECH-tutkinnon suorittaneita strategisena oppisopimuskoulutuksen ja varhaisen ammatillisen palkkaamisen lähteenä.
 • Teollisuuskumppanit ovat johtavia työnantajia yhteisöissään ja tarjoavat arvokasta tietoa taidoista ja ominaisuuksista, joita he etsivät mahdollisilta työntekijöiltä. He sitoutuvat edistämään kysyntään joamistaItoja P-TECH-opiskelijoissaan.

P-TECH Industry Coalition -jäsenyys

Liittyäkseen P-TECH Industry Coalitioniin työnantajan on sitouduttava lisäämään P-TECH yrityksen kykyjen hankinnan strategiseksi lähteeksi. Sitoumus edellyttää seuraavaa:


Alan sovelluskehittäjän kuvake

Sitoutuminen taitojen kehittämiseen
Yhteistyö paikallisen P-TECH-koulun (paikallisten koulujen) kanssa tarjoamalla mentorointia, työkokemusta ja palkallisia harjoittelupaikkoja, jotka auttavat kehittämään ja rakentamaan taitoja P-TECH-opiskelijoille


Valmis-kuvake

Oppisopimuskoulutukseen palkkaaminen
Yhteistyö P-TECH-koulujen kanssa tukikelpoisten tutkinnon suorittaneiden palkkaamiseksi oppisopimuskoulutukseen tai varhaiseen ammatilliseen tehtäviin


Jakelukirjanpidon kuvake

Yhteystiedon antaminen
Yhteyden tarjoaminen koalition ja koulun kanssa jatkuvaan yhteistyöhön tehtävän edistämiseksi ja sitoumuksen toteuttamiseksi

Nykyisiä P-TECH-alan kumppaneita pyydetään hyötymään tehostetusta yhteistyöstä muiden koalition jäsenten kanssa, jotka jakavat omistautumisensa ja keskittyvät yhteisöönsä liittymällä koalitioon.

Ota yhteyttä

Koalition tuki

P-TECH Industry Coalition tukee koulukumppanin jäseniä seuraavilla:

 • Mallit, parhaat käytännöt ja koulutus, jos jäsenten henkilöstö pitää tehdä yhteistyötä paikallisten koulujensa kanssa
 • Yhteys koulupiireihin työnantajien ja P-TECH-koulujen kanssa
 • Tuki luoda liittovaltion oppisopimuskoulutus ohjelmia kiinnostuneille yrityksille
 • Tuki jatko-työn täsmäytyspalveluilla
 • Taitojen bootcamps pienille ja keskisuurille yrityksille valmistella tutkinnon suorittaneita erityisiä taitoja kehittämiseen käytettävissä olevia työpaikkoja
 • Yhteistyö asianajo koulutuspolkujen luomiseksi piirissä paikallisten työnantajien osaamistarpeita varten