Zdarma

Jako přidaná hodnota pro studenty, na podporu jejich snažení, je P-TECH, a zejména s ním spojený titul, poskytován studentům a jejich rodinám bezplatně. Vzhledem k tomu, P-TECH školy slouží studentům z historicky nedostatečně zastoupených prostředí, přístup k ne-cost postsekundární stupeň odstraňuje kritický finanční kámen úrazu a pomáhá studentům soustředit se výhradně na učení.

šipka a čtverec

Zdarma

Pro dodržování závazku P-TECH vůči studentům je zajištění odpovídajícího financování škol P-TECH zásadní pro trvalou udržitelnost. Členské státy určily různé způsoby financování modelu a zajištění vysoce kvalitní replikace.

Přečtěte si více o tom, jak jsou p-tech školy financovány →

obrázek Bez poplatků