Model: souvislý program pro studenty

V českých P-TECHových školách studenti získají uznávaný certifikát z technických oborů, který je podporován firemními partnery a získávají relevantní pracovní zkušenosti. Školy vytvářejí souvislý program pro studenty, kteří si mohou osvojit akademické, technické a pracovní dovednosti, které zaměstnavatelé potřebují.

šipka a čtverec
How it works

P-TECH je partnerství mezi K-12, veřejnou vysokou školou a průmyslem. Každý partner přijímá dlouhodobé závazky a přispívá svými nejlepšími odbornými znalostmi, aby poskytla studentům důkladné praktické akademické, technické a pracovní zkušenosti.

Jedinečná kultura školy P-TECH je postavena na vysokých očekáváních pro studenty a přesvědčení, že všichni studenti mohou získat vysokoškolské vzdělání. Studenti se považují za "vysokoškoláky" a "na profesní dráze" od okamžiku, kdy začnou 9. Model integruje střední školy a vysoké školy v kurzu, což umožňuje studentům začít vysokoškolské kurzy, jakmile jsou připraveni. Studenti se také účastní řady pracovních příležitostí, které zahrnují mentoring, návštěvy na místě a placené stáže - to vše určené k podpoře akademického a profesního růstu studentů.

P-TECH zahrnuje městské, venkovské a příměstské školy a zahrnuje celou řadu oborů STEM, včetně IT, pokročilé výroby, zdravotní péče a financí. To, co definuje P-TECH školy, je soubor šesti klíčových principů.