ptech logo

Případové studie

Korouhev

Plánování, spuštění a kultivace školy P-TECH není malý výkon. Níže jsou uvedeny případové studie, které popisují příklady modelu P-TECH mimo kontext průmyslových partnerů IBM.